سهم

سهم من از هیچ هیچ است ای خدا                 در دلم شوری عجیب است ای خدا

چشم امیدم به فردایی دگر                                 در جوار یک حبیب است ای خدا

/ 2 نظر / 10 بازدید
مامان نادیا

"شادي" پروانه اي است كه هر چه تقلا كني نمي تواني آن را شكار كني ، بايد آرام باشي تا روي شانه ات بنشيند. شانه هايت پر از پروانه. روزت مبارك

دوست

همیشه امید وار باش این نیز بگذرد