میخ کوب...

آنقدر سبکم که نسیم هم جابجایم می کند ...... کاش وزن نگاهی میخ کوبم کند.

/ 3 نظر / 15 بازدید
سبک...

سبکبالی افتخاری است که نصیبت شده است، به خود ببال

بغض کهنه

خیلی باحاله اگه بیاد ولی بعدش بدبختیه پس کاش نیاد[دلشکسته]