تنهایی و امید

می روم از خانه ی اجدادیم                              تا که نپرسند ز تنهاییم

بند تعلق ز کسان وا کنم                                   در طمع رشد و شکوفاییم

/ 0 نظر / 5 بازدید