تنها

الا ای آفتاب مهرگستر                                      بیا در خانه ام نوری ندارم

عزیزی مونسی یاری قراری                                گذارم سر به زانویی ندارم

/ 1 نظر / 11 بازدید