گلستان حضور

بهاری شد دلم در این زمستان                                   دلم دارد هوای کوی مستان

بیا بنشین دمی اندر کنارم                                      که گیرد خانه ام بوی گلستان

/ 0 نظر / 13 بازدید