راه راست ...

فیزیکدان هم که باشی نزدیک ترین راه رسیدن به خدای واحد، صراط مستقیم است.

/ 2 نظر / 9 بازدید
پاییزفصل زیبا

شب بخیر دوست ارجمندم .....مطالب زیبایی بود .....موفق باشی [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]..... 0پاییزفصل زیبا )

راه رسیدن به خدا...

امروز حتی راه رسیدن به خدا رو هم کج کردن...