# دو_بیتی

بی تو...

هوا بی تو نفس گیره                                   دلم از غصه می میره               نمی خواهم بیاوازم                                       صدا هم بی تو می گیره  
/ 3 نظر / 7 بازدید

شب هجران...

حدیث شام غریبان شنیده ای یا نه؟                         صدای زجه ی باران شنیده ای یا نه؟ معادلات زمانه عجیب بی رحمند                              حکایت شب هجران شنیده ای ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 9 بازدید

پریشانی...

برای ثانیه های عطش پریشانم                                  برای بغض غریبانه اش پریشانم کبوتر دلم از آستانه اش برخاست                                برای بی سر و سامانیش پریشانم
/ 2 نظر / 6 بازدید

گلستان حضور

بهاری شد دلم در این زمستان                                   دلم دارد هوای کوی مستان بیا بنشین دمی اندر کنارم                                      که گیرد خانه ام بوی گلستان
/ 0 نظر / 6 بازدید

تنها

الا ای آفتاب مهرگستر                                      بیا در خانه ام نوری ندارم عزیزی مونسی یاری قراری                                گذارم سر به زانویی ندارم
/ 1 نظر / 5 بازدید