# سروده_های_من

آرزوی حضور

برای ستمدیدگان غریب                                                       که جز تو ندارند دیگر حبیب برای قلوبی که در هم شکست                                     و طاهر دلی کو ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 16 بازدید

زندگی تازیانه می سازد...

دیو دیوانه ی پری رویی                                                  مثنوی های تازه می سازد موج غربت دوباره می غرد                                              ساحلم وحشیانه می سازد خاطرات سیاه بختی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 14 بازدید