# سروده_های_من

زندگی تازیانه می سازد...

دیو دیوانه ی پری رویی                                                  مثنوی های تازه می سازد موج غربت دوباره می غرد                                              ساحلم وحشیانه می سازد خاطرات سیاه بختی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 5 بازدید