# سروده_های_من

آرزوی حضور

برای ستمدیدگان غریب                                                       که جز تو ندارند دیگر حبیب برای قلوبی که در هم شکست                                     و طاهر دلی کو ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 8 بازدید

شرمسار

نزد شاه دین- حسینت- برده ای                                   نزد عباس- نور عینت- برده ای بردیم تا در نجف زاری کنم                                             با علی و آلش همراهی کنم بردیم ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 6 بازدید

زندگی تازیانه می سازد...

دیو دیوانه ی پری رویی                                                  مثنوی های تازه می سازد موج غربت دوباره می غرد                                              ساحلم وحشیانه می سازد خاطرات سیاه بختی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 6 بازدید