درد نهانی

بیا ای گُل نشین قدری کنارم                            که اندر تاب وصلت بی قرارم

بگویم با تو از درد نهانی                                 که اندر سینه خود بسته دارم

/ 0 نظر / 9 بازدید